میلیون ها و میلیاردها آدم توی این دنیا هستند
و همه شان می توانند بی تو زندگی کنند،
آخر من بدبخت چرا نمی توانم ؟!


خداحافظ گاری کوپر
رومن گاری

/ 0 نظر / 10 بازدید