on & on

باید دور شد! از همه چیز ! حتی کوچک ترین نشانه ها هم باید از ذهنم پاک شود...با خاطرات لعنتی چه کنم؟اه...لعنتی ها !

نمیخواهم کم بیاورم! میدانم که از پس همه چیز بر می آیم! من لیاقت بهترین ها را دارم :)

 

/ 0 نظر / 12 بازدید