در من ناشکیبایی هایی هست و راه هایی،باید آنها را به پایان برسانم